OHLÁŠKY na tento týden pro NOVÉ VESELÍ i BOHDALOV

19.11.2017 - farsnost Nové Veselí

Mše sv. a bohoslužby ve farnostech NOVÉ VESELÍ a BOHDALOV 19. – 26. 11. 2017

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, stránky: www.poutnik-jan.cz

To vše dle listu sv. Jakuba 4,15 – Dá-li Pán Bůh …

 

19. 11. Neděle 33. v mezidobí, sv. Mechtildy, Alžběta

N.V. 8:00 za rodinu Kratochvílovu, syna Jaroslava a rodinu Fialovu

BOHDALOV 10:00 Leopolda a Annu Chmelařovy. Syna Pavla, dvoje rodiče, manžele Polákovy a Boží pomoc pro celou rodinu

 

Pondělí 20.11.  v církevním kalendáři je památka sv. Felixe z Valois, v občanském je jméno, schůze na Velehradě ve 14:30

N.V. 7:30 na úmysl dárce

 

Úterý 21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Albert, Kotlasy 16:00

N.V. 7:30 na úmysl dárce

KOTLASY 16:00 za dárce

 

Středa 22. 11. sv. Cecílie, Cecilie

BŘEZÍ 16:00 za dárce

N.V. 17:00 na úmysl dárce, pak svátost smíření dle potřeby

 

Čtvrtek 23. 11. sv. Klementa I., Klement

BOHDALOV  17:00 za Cecilii Chlubnovu a celou její rodinu

 

Pátek 24.11. sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků vietnamských, Emilie

N.V. 17:00 za Josefa Švomu, rodiče Švomovy a Krejčovy, za sestru s manželem a švagrovou a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Sobota 25. 11. sv. Kateřiny, Kateřina -- 18.00 setkání biřmovanců v Bohdalově

N.V. 7:30 na úmysl dárce

 

26. 11. Neděle Krista Krále, sv. Silvestra, opata, Artur

N.V. 8:00 za Jana Pazoura, rodiče Pazourovy a rodiče Chalupovy 

BOHDALOV 10:00 za Bedřicha Blahu, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

Oznámení 19.11. - všude:

V úterý je Zasvěcení Panny Marie v jeruzalémském chrámu, ve středu sv. Cecilie, ve čtvrtek sv. Klementa, v pátek mučedníků vietnamských, v sobotu sv. Kateřiny a v neděli je Krista Krále - poslední neděle v tomto církevním roce.  V sobotu v 18 hodin je setkání biřmovanců na faře v Bohdalově. Svatý Mikuláš přijde v neděli 3. prosince po mši svaté, balíčky stejně jako loni.

 

Oznámení jen pro NOVÉ VESELÍ

Dětské mše svaté začnou ve středu 6.12. Mše svaté budou tento týden v pondělí v 7:30, v úterý v 7:30 a v 16:00 v Kotlasech, ve středu v Březí v 16.00 a u nás v 17 hodin, v pátek také v 17 hodin za Josefa Švomu, rodiče Švomovy a Krejčovy, za sestru s manželem a švagrovou a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu a v sobotu v 7:30. Příští neděli  v 8 hodin za Jana Pazoura, rodiče Pazourovy a rodiče Chalupovy. Další mše sv. v kaplích: úterý 28/11 v Újezdě v 18 hodin. Tento týden budou u nás tedy mše svaté v pondělí, v úterý a v sobotu v 7:30, ve středu a v pátek jsou mše svaté v 5 hodin večer, a za týden zase v 8 h. V Kotlasech je mše svatá v úterý a v Březí ve středu vždy ve 4 hodiny.

 

Oznámení jen pro BOHDALOV

Dětské mše svaté začnou v neděli 3.12. Mše svatá zde ve farním kostele bude jako vždy ve čtvrtek v 5 hodin za Cecilii Chlubnovu a celou její rodinu. Příští neděli zase v 10 hodin za Bedřicha Blahu, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu. Další mše sv. v kaplích: Pokojov – pondělí 27/11 v 17 h. Tento týden bude u nás tedy mše svatá jen ve čtvrtek ve farním kostele v 17 a příští neděli v 10.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2017

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU