OHLÁŠKY na tento týden pro NOVÉ VESELÍ i BOHDALOV

14.01.2018 - farsnost Nové Veselí

Mše sv. a bohoslužby ve farnostech NOVÉ VESELÍ a BOHDALOV 14. – 21. 1. 2018

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, stránky: www.poutnik-jan.cz

To vše dle listu sv. Jakuba 4,15 – Dá-li Pán Bůh …

 

14. 1. Neděle 2. v mezidobí - sv. Sávy Srbského, Radovan

N.VESELÍ 8:00 za Jindřicha Vítka, jeho rodiče, rodiče Horáčkovy a celou živou a zemřelou rodinu

BOHDALOV 10:00 za Jana Mokrého, syna Pavla, rodinu Mokrých a Kosourovu a Boží pomoc a

ochranu pro celou rodinu

Pondělí 15.1. - sv. Pavla Poustevníka, Alice 14.30 výbor MV na Velehradě

N.VESELÍ 7:30 za ž a + členy a členky Matice velehradské

Úterý 16.1. - sv. Marcela I., Ctirad, v 17.00 pouť NJ ve Vel. Meziříčí - odjezd z NV ve 14.55, Újezd, Rudolec, Bohdalov 15.35, Pokojov, Březí 15.45. Kotlasy, Radostín.

N.VESELÍ 7:30 mše svatá za rod Pospíšilovu 

Středa 17.1. - sv. Antonína Velikého, Drahoslav

N.VESELÍ 17:00 mše svatá za Františku Chlubnovu a jejího manžela, syna a snachu

Čtvrtek 18. 1. - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav  

BOHDALOV 17:00 mše sv. za farníky – místo neděle 21.1.

Pátek 19.1. sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

N.VESELÍ 17:00 za rodiče, syna a dceru Liškovy a za celý rod, za Petra Peňáze, Pavla Bednáře a Anežku Fickovu

 

Sobota 20. 1. sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona, 11.00 křest mimo farnost

N.VESELÍ  7:30 za rodiny křtěných dětí

 

21. 1. Neděle 3. v mezidobí, sv. Anežky Římské, Běla   

N.VESELÍ 8:00 za Bohuslava a Boženu Křivánkovy a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

BOHDALOV 10:00 za Karla Běhala, rodiče, rodiče Cejnkovy, syna Antonína a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

Oznámení 14.1. - všude:

 Dále se modlíme k Duchu svatému za jeho dary pro všechny voliče i kandidáty.  Ještě tento týden můžeme dát děkovný dopis do Ježíškovy pošty, napište něco a dětem poraďte. Zítra je sv. Pavla, poustevníka, ve středu sv. Antonína Velikého, ve čtvrtek Panny Marie, matky jednoty křesťanů, v sobotu mučedníků římských – sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána, vojáka (v Bohdalově jeho sochu máme na kůru). V úterý jedeme na pouť Nový Jeruzalém do Velkého Meziříčí – odjezd z NV ve 14.55, z Bohdalova v 15.35 a z Březí v 15.45 h. Od středy za 14 dní bude v Novém Veselí přednáška vozíčkáře, který dojel do Compostely. Velmi doporučujeme.

Oznámení jen pro NOVÉ VESELÍ

Noviny budou nabízeny na dvou místech, u každého vchodu. Stromky a betlém sklidíme v sobotu ráno. Opakujeme nabídku k pronájmu farní zahrady. Mše svaté jsou v pondělí, v úterý a v sobotu o půl osmé ráno, ve středu v 17 za Františku Chlubnovu a jejího manžela, syna a snachu a v pátek v 17 hodin za rodiče, syna a dceru Liškovy a za celý rod, za Petra Peňáze, Pavla Bednáře a Anežku Fickovu a příští neděli, která je třetí v mezidobí, v 8 hodin za Bohuslava a Boženu Křivánkovy a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu. Prosím členy farní rady, aby hned teď přišli do sakristie, domluvíme se na době schůzky. Tento týden tedy bude pondělí, úterý a sobota v 7.30, středa a pátek v 17 a za týden v 8h.

Oznámení jen pro BOHDALOV

Moc prosíme děvčata nejen v začátku důchodu o pomoc při uklízení kostela. A moc děkujeme. Mše sv. bude ve čtvrtek v 17 hodin za farníky a příští neděli v 10 za Karla Běhala, rodiče, rodiče Cejnkovy, syna Antonína a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu. Tento týden tedy ve čtvrtek v 17 a za týden v 10 h.

DODATEK:

DÁ-LI PÁN BŮH L.P. 2018

Neděle 22.4. Bohdalov 18.00 přednáška -  doc. PhDr. Jiří Kotalík CSc. Člověk, víra a umění v barokní době, s důrazem na výzdobu bohdalovského kostela, 19.00 koncert Mužského pěveckého sboru VOCATUS ECUMENICUS z Jimramova.

V plánu:

Březen – Byla jsem v Gulagu

Květen – Byl jsem v KLDR (jako turista PŘED 5 LETY)

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.1.2018: Nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je

pes. (20)

 

kůň. (3)

 

židle. (19)

 

postel. (34)

 

stůl. (3)

 

Neumím to rozhodnout. (2)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. ledna 2018

svátek má Vladislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU