OHLÁŠKY na tento týden pro NOVÉ VESELÍ i BOHDALOV

20.05.2018 - farsnost Nové Veselí

 

Mše sv. a bohoslužby ve farnostech N. VESELÍ a BOHDALOV od 20. do 27.5.2018

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, stránky: www.poutnik-jan.cz

 Dá-li Pán Bůh

20.5. Neděle Seslání Ducha Svatého - Hod Boží svatodušní, sv. Klementa Maria Hofbauera se  letos liturgicky neslaví, Zbyšek, výročí popravy P. Jana Buly, sbírka na charitativní účely - PÁN BŮH ZAPLAŤ

N.VESELÍ 8:00 za rodiče Fickovy, syna Bohumíra, rod. Mokrých a celou ž. rodinu a Boží pomoc a ochranu

►►►BOHDALOV 10:00 za děti, které jdou k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry a sourozence

MÁJOVÁ ►►►BOHDALOV v 18:00 - U KAPLIČKY v 19:00

21.5. Pondělí svatodušní - Panny Marie Matky církve sv. Ondřeje Boboly, Monika

N.VESELÍ 16:30 mše sv. za děti, aby se mohly narodit

►►►BOHDALOV 18:00 za farníky, SPOLEČNÉ 2. SV. PŘIJÍMÁNÍ, PAK NA FAŘE  PŘEKVAPENÍ

Úterý 22.5. -  svatodušní, sv. Julie, Emil  - v 16 přednáška ve Velkém Meziříčí

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce

Středa 23.5. - sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

N.VESELÍ 18:00 na úmysl dárce A FARNÍ RADA: opravy, letošní Boží Tělo a sledování stavu farních lesů

Čtvrtek 24.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana  - rekolekce žďárského děkanství

►►►BOHDALOV 18:00 za farníky MÍSTO 3/6 a 3. svaté přijímání dětí A FARNÍ RADA - jako NV

Pátek 25.5. - sv. Bedy Ctihodného, Viola

N.VESELÍ 18:00 mše svatá za mír a příhodné počasí, za představené a představitele a za nemocné a za zachování přirozeného lidství

>>>>>>KOTLASY 16:30 MŠE SVATÁ,  SV. ZPOVĚĎ OD 15:30, ODPOLEDNE NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Sobota 26.5. -- sv. Filipa Neri, Filip, v 18:00 příprava biřmovanců v NV

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce, A VYKLÍZENÍ KOSTELA V NV

►►►BOHDALOV 10:00 křest Dominika Skláře

27.5. Neděle Nejsvětější Trojice Boží, sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

N.VESELÍ 8:00  za rodinu Liškovu, Petra Peňáze, Pavla Bednáře a Anežku Fickovu

►►►BOHDALOV  9:30  za rodiče Chalupovy, Vostalovy, za Ladislava Boháčka a všechny živé a zemřelé příbuzné a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie - pozor: 3/6 v 7:00 - 10/6 v 10:00 - 17/6 v 8:00

>>>>>>KOTLASY 11:00 MŠE SVATÁ ZA OBČANY A RODÁKY, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ALE PŘEDEVŠÍM ZA RODINY - NAŠICH PŘEDKŮ, TY NAŠE A HLAVNĚ TY BUDOUCÍ

 

   27. května:  N.VESELÍ 17:00 májová  18:00 PŘEDNÁŠKA: SEVERNÍ KOREA NA VLASTNÍ OČI   

 

20.5. ČÍST VŠUDE  

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu. Za týden bude májová v Novém Veselí v 17 hodin a po ní bude od 18 hodin přednáška Severní Korea na vlastní oči - s vlastním fotoaparátem pořídil pan redaktor Pala 400 obrázků, jaké jste neviděli, přijďte všichni, bude to napínavé, pozvěte i další. Zítra je pondělí svatodušní, poprvé památka Panny Marie, Matky Církve, proto si uděláme malý svátek, ve čtvrtek Ježíše Krista, Nejvyššího kněze a zároveň Panny Marie Pomocnice křesťanů, příští neděli je Nejsvětější Trojice a je pouť v Kotlasích. Setkání biřmovanců je v sobotu v 18 h.

ČÍST JEN V N. VESELÍ:  MÁJOVÁ bude dnes v 19 hodin u kapličky. V sakristii jsou DVD a další z 1. svatého přijímání - za 200 Kč. FARNÍ RADA bude ve středu po mši svaté, hlavní body budou letošní opravy, letošní Boží Tělo a sledování stavu farních lesů. Vyklizení kostela před malováním začne v sobotu v 8 hodin, všechny prosíme o pomoc. Za týden je pouť v Kotlasích, v pátek odpoledne navštívím nemocné, od půl čtvrté budu zpovídat a mše sv, bude v kapli v 16.30. Nedělní pak bude v 11 hodin za občany a rodáky, živé i zemřelé ale především za rodiny - našich předků, ty naše a hlavně ty budoucí. Mše svaté u nás - zítra když je ten malý svátek - v 16.30, ve středu a v pátek v 18 hodin, v úterý a v sobotu v 7 ráno. Příští neděli v 8 za rodinu Liškovu, Petra Peňáze, Pavla Bednáře a Anežku Fickovu. Takže: zítra 16.30, středa a pátek v 18, úterý a sobota v 7 a neděle v 8, Kotlasy pátek 16.30 a neděle v  11 hodin.

ČÍST JEN V BOHDALOVĚ: Májová je dnes v 18 hodin, u sochy se modlíme každý den také v 18 hodin, obraz bude putovat po všech kaplích, domluvte se sami. FARNÍ RADA bude ve čtvrtek po mši svaté, hlavní body budou letošní opravy, letošní Boží Tělo a sledování stavu farních lesů. Za týden je pouť v Kotlasích, proto bude nedělní mše sv. už v 9.30 - i další neděle pak budou změny - 3. června v 7 ráno, 17. června v 8 ráno. Mše svatá je zítra v 18 hodin a bude při ní slavnostní 2. svaté přijímání, ve čtvrtek také v 18  a bude 3. svaté přijímání našich dětí. Příští neděli tedy už v 9:30 za ►►►. Takže dnes v 18 májová, zítra a ve čtvrtek v 18 mše sv., za týden v 9.30, modlitby každý den v 18, v kaplích dle domluvy.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.5.2018: Potlesk při nebo po bohoslužbách v kostele

být nemá. (66)

 

být může. (16)

 

Zdržuji se hlasování. (24)

 

celkem hlasovalo 110 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. května 2018

svátek má Monika

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU