Obnovené hrkání v N. Veselí

30.03.2018 - naše farnosti

Díky Bohu nám počasí přeje.

Šlo nás

ZČ večer vyšlo  28, došlo 14 hrkačů

VP  ráno vyšlo 15, došlo 12 hrkačů  od 1 do 66 roků

VP v poledne vyšlo 29, došlo 26 hrkačů od 1 do 67 roků - 7 MŠ, 7 ZŠ, 1 SŠ,  9 pracujících - včetně jedné maminky na mateřské, neboť její práce je velice důležitá a není doceněna ani finančně ani společensky a 2 senioři.

Velký pátek večer nás bylo na startu  symbolických  33, v cíli 32  - 1 předškoláček, 7 MŠ, 7 ZŠ, 2 SŠ, 1 VŠ, 10 dospělých, 4 důchodci  - zase 4,4 km a čas 1:12 h.

N. Veselí prohrkáno po čtvrté. V tomto případě je předpona pro kladná, jako třeba proplout něco poprvé, proniknout, projasnit, zatímco většinou je to hrůza: prohrát, propadnout, prospat, promrhat, propít anebo prohrkat celou výplatu u prohrávacího automatu. Jiné neexistují.

Bílá sobota

ráno 11 vyšlo, 11 za rovných 60 minut došlo a na faře posnídalo, z toho: 1 MŠ, 3 ZŠ, 1 SŠ, 2 VŠ a   4 ostatní  -  .  

v poledne vyšlo rekordních 34, rozdalo se 340 Pozdravů od novoveselských hrkačů, proto celá obchůzka trvala hodinu a dvacet minut. Na faru došlu a nástroje uložilo (pokud nepoužívali svůj vlastní) 32 hrkačů 1 v kočárku, 10 MŠ, 8 ZŠ, 1 SŠ, 1 VŠ a  11 ostatních. 

 5 hrkačů šlo pokaždé a ti z nich, kteří brali tu nejdelší trasu ušli 26,4 km, ti se zkratkou o pár stovek metrů  méně.

Díky Bohu za počasí, díky andělům strážným, že se nic nepěkného po cestě nestalo.

Příští hrkání na Zelený čtvrtek 18.4.2019.

 Toto se rozdávalo:

Velikonoční pozdrav od novoveselských hrkačů

 Přání hrkačů

 Vážení a milí, snažili jsme se už předem navodit velikonoční atmosféru po celém městyse. Kéž prožijete tyto velké svátky s velkým pokojem a pohodou v duši, v domově i okolí.

 Píseň hrkačů

My klekání zvoníme,
tím památku činíme,
že Kristus Pán za nás umřel
a na kříži za nás pněl.

 

Smrt přehořkou podstoupil,
by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti
ráčil na sebe vzíti.

Proto, milý křesťane,
modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy miloval

 na přímluvu Marie.

Verše připisované sv. Františkovi

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list,

prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.

Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.

Ať vědí, že se učím a že nic neumím. 

 Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.

Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.

 Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.

Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

  dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.

Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.

 A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,

co se změnit nedá a co se změnit dá

 Ach, Pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,

ať poučím se ze svých chyb.

Trasa

kostel - Městečko -  Dolní – Potoční a Zahradní – Luční – Bohdalovská - U Kapličky (a Příčná, Střední a Krátká) - K Újezdu - V Ulici a Městečko vrchní - Ve Dvoře - U Rybníka a Na Výsluní, Nová a Sportovní – Žďárská – kostel (omlouváme se, jestli jsme k někomu nedošli). Délka 4,4 km a čas 1 hodina 12 minut.

 

Něco veselého na závěr novoveselského hrkání

1.  Biskup a jeho sekretář cestují na lodi. Sekretář se jde podívat do kajuty, kde jsou námořníci. Když se vrátí, říká biskupovi: „To je hrůza, jak ti námořníci strašně klejí.“  Biskup mu na to řekne: „To je ještě dobré, horší bude, až se začnou modlit. To dělají, když se loď potápí.“  

 2. Farář potká muže ze své obce, který tu a tam pije přes míru. „Potěšilo mě, že jsem vás včera zase jednou viděl na večerní mši svaté.“ Muž se udiveně zeptá: „Takže v kostele jsem byl taky?“ 

 3.  Malá Eliška byla s maminkou na Popeleční středu v kostele. Doma se ptá:  „Mami, je to pravda, že se všichni lidé po smrti stanou prachem?“ „Ano, Eliško, je to tak. Pan farář ti to také říkal,“  odpoví maminka.  Na to malá: „Jé, to pod mou postelí už muselo umřít spousta lidí.“   

 4.  Při vyučování náboženství ve vyšší třídě se ptá kněz: „Která je první svátost?“ Jedna studentka odpoví: „Manželství.“  Kněz ji opravuje: „Ale ne, první svátost je přece křest.“   Studentka se brání: „V naší rodině ne, pane faráři. My jsme slušní  lidé a víme, co se patří.“    

  5.  Při mši svaté si kaplan všimne malého chlapce, kterého před tím u oltáře ještě nikdy neviděl. Říká mu: „Ty jsi tady nový?“  Malý odpoví: „Ale ne, pane kaplane, já jsem se jenom umyl.“  

  6. „Aničko, proč jsi namalovala panu faráři zelené vlasy,“ diví se katechetka, která zadala dětem namalovat něco z nedělní bohoslužby. „Když já nemám plešatou pastelku!“

 

Hádanka: S čím se má mrskat? Nápověda v rébusu: …//100/1/-/./1000

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.1.2019: Když se říká: Návrat ke kořenům a zachovaní tradic, řeknu si, že těch

kelstkých. (1)

 

slovanských. (3)

 

křesťanských. (39)

 

demokratických z 1. republiky. (4)

 

socialistických z dob totality. (1)

 

tím se zabývat nebudu. (2)

 

celkem hlasovalo 50 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. ledna 2019

svátek má Běla

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU