Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

17.02.2019 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

 

Mše sv. a bohoslužby: farnost NOVÉ VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 17. do 24. 2. 2019 Dá-li Pán Bůh

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz,

Farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti .... jsou tam obě dvě

 

Neděle 17.2. - 6. v mezidobí, sv. Alexia (Aleše) a druhů, Miloslava -  SBÍRKA:HALÉŘ SV. PETRA, kterou věnujeme svatému otci, aby z ní mohl přispívat potřebným po celém světě.  Pán Bůh zaplať za vaše dary a za vaši štědrost. Ve 13.00 na Velehradě valná hromada

N.VESELÍ:  8:00  za rodiče Jurkovy a syna Oldřicha a celou živou i zemřelou rodinu

►►► BOHDALOV  10:00  za Františku Chmelařovu, Leopolda a Annu Chmelařovy a za Aloise a Annu Kourkovy a oboje rodiče, Pavla Chmelaře a manžele Zmeškalovy a Polákovy

Pondělí 18.2. -  sv. Simeona, Gizela  

N.VESELÍ 7:00 za farníky místo 24/2 2019

►►► CHROUSTOV 17:00 za rodiče Cejnkovy, syna, rodiče Běhalovy a syna Karla a duše v očistci

Úterý 19.2. - blah. Godšalka, Patrik

N.VESELÍ:  7:00  za

ÚJEZD 17:00 na úmysl dárce

Středa 20.2. - blah. Hyacinty Marto z Fatimy, Oldřich

N.VESELÍ 17:00 za Františka a Boženu Chlubnovy, syna Oldřicha a Stanislava a Jana Danihelovy

Čtvrtek 21.2. - sv. Petra Damiani, Lenka

►►►BOHDALOV 17:00 na úmysl dárce  

Pátek 22.2. -  Nastolení sv. Petra, Petr

N.VESELÍ asi odpoledne pohřeb Petra Šimůnka z Nového Veselí - Odpočinutí věčné ....

N.VESELÍ 17:00  za Františka Padalíka a rodinu

Sobota 23.2. - sv. Polykarpa, Svatopluk sv. Juliány, Ljuba   -  Nové Město na Moravě v 8.30 - 3. část kursu pro akolyty a kostelníky,

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce

 

Neděle 24. 2. - 7. v mezidobí,  sv. Modesta, Matěj

N.VESELÍ:  8:00  za ž a + rodinu Michalovu, Křížovu a Jurkovu a za P. Josefa Toufara

►►►BOHDALOV 10:00  za Bohumíra Vondráka

N.VESELÍ 11:30 křest Štěpána Slámy z Újezda

  • 1. Pán Bůh zaplať za vaše dary a za vaši štědrost při dnešní sbírce Haléř sv. Petra, kterou věnujeme svatému otci, aby zní mohl přispívat potřebným po celém světě.
  • 2. Kurs pro současné i budoucí akolyty a kostelníky bude uzavřen tuto sobotu na faře v Novém Městě na Moravě od 8.30 do 12.30
  • 3. Na konci mše svaté budeme vždy zpívat 2 sloky písně, především mariánské, a to první a poslední, teď vúnoru hlavně lurdskou píseň č. 811
  • 4. Druhá letošní přednáška bude za 3 týdny: 10.3. v15 hodin o boudě, která živí milion dětí, smožností vdobě postní také přispět, aby děti vAfrice mohly mít ve škole jedno teplé jídlo denně, naše děti jim mohou posílat baťůžky se školními potřebami, rozeberte si letáčky. Ve stejnou neděli začne příprava na 1. svaté přijímání, bude vždy vneděli při mši svaté a po ní a můžete chodit zde nebo vBohdalově, bude to stejné. Začínáme za 3 týdny.
  • 5. Kaple: vpondělí Chroustov, vúterý Újezd.
  • 6. Takže tento týden:

NV  - pondělí a úterý a sobota v 7, středa a pátek v 17, kaple Újezd v úterý v 17, a za týden v 8

Bohdalov -  Chroustov zítra v 17, čtvrtek zde v 17, za týden v 10

 

Úvodní slovo předsedy Matice velehradské v její Ročence 2018, vydané k valné, hromadě 17.2.2019

Vážení a milí členové a členky Matice,

oslovuji vás v klasickém pořadí, i když vím, že občanská slušnost velí dát přednost dámě, a sám se ji v terénu snažím dodržovat, seč mohu.

Jsme rádi, že žijeme v občanské společnosti, i naše sdružení využívá všech možností, které nám dává občanský zákoník. Přesto však jsme jako Matice napojeni na církevní oblast, především na farnosti. Té velehradské vděčíme za mnoho, stejně jako vděčí pěší poutníci všem farnostem, kterými procházejí.

Ve svých farnostech se jako členové církve nenechme omezit jen na věci pozemské: údržbu památek a starosti, aby to v nich žilo. Nedejme se zatlačit jen do role nějakého občanského spolku, dobré party, která má krásnou klubovnu, celkem dobrou pověst a zajímavou minulost. Média nám ráda připomenou každý případ, kdy tomu tak není, poukáží na každou špatnost, klasicky řečeno na hřích. Musí nás to mrzet, může nás to i bolet. Ačkoli se to často přehání, a fakta mají ve zprávách to nejubožejší místo, zůstane v srdci pocit, že není šprochu, na němž by nebylo pravdy trochu...

Nejsmutnější však je, jak zpíváme v písni Ejhle oltář, kde v sedmé sloce - jak si vzpomeneme - zazní, že tím hříchem ztratili jsme nebe. A na vině není jen hřích - tento ryze církevní pojem. Někdy i spěchem ztrácíme nebe, protože život tak utíká, tempo se tak zrychluje, že člověk nemá čas se zastavit a na něco duchovního není čas. Někdy se také dá říci, že ztráta nebe je zaviněna i úspěchem. Sportovci i fanoušci dělají ze zápasů přímo liturgii, skutečně zbožňují jak hráče, tak i trenéry. My závodit nemusíme, mnozí ani nemůžeme, ale úspěchů vědy a techniky využíváme všichni. Kolik lidí už díky lékařům, lékům a jistě i rychlým záchranným službám přímo uteklo hrobníkovi z lopaty, kolik lidí se díky vědeckým poznatkům a technickým vymoženostem v pohodě dožívá vysokého věku.

Není divu, že se pak tváříme, jako by smrt neexistovala a nemyslíme na to, co bude, až přijde, a hlavně, co bude po ní. A tím vším opravdu ztrácíme ze zřetele nebe. To je však pro nás připraveno za bolestnou branou smrti, za bolestnou cenu výkupné smrti Ježíše Krista. Asi budeme rádi, když to uhrajeme na očistec a doufáme, že díky Pánu Ježíši budeme uchráněni pekelného ohně.

Je to poznat i z přání, která říkáme nebo píšeme, a z cílů, které si dáváme. Ještě nikdy jsem neslyšel ani neviděl, že by někdo někomu přál nebíčko. To je pořád jen: „Zdravíčko a štěstíčko." Ale i když bylináře a jim spřízněné duše poslechneme na slovo, budeme, jak řekl právě jeden z nich, žít až do smrti a zemřeme zdraví.

Pán Ježíš přišel před 2018 lety na naši Zemi, protože Bůh miloval svět a chce, abychom měli život věčný - v nebi. A svatí Cyril a Metoděj přišli do našich zemí před 1156 lety, aby to našim předkům znovu připomněli a lépe a srozumitelněji vysvětlili. Přesto že je letos kulaté výročí smrti jen mladšího z nich, můžeme se znovu obrátit k oběma, právě v té věci nebe, které je ohroženo hříchem, spěchem i úspěchy (kterých si jistě vážíme a rádi využíváme), ale přece jen ... Ať se tedy naplní, co tak rádi zpíváme o nebi: Kéž je zase najdem skrze tebe (Pane Ježíši), přímluvami apoštolů tvých...

My svaté bratry soluňské, své otce, máme připomínat a oni se mohou přimlouvat. Dělejme to rádi, protože oni se jistě za nás také rádi přimlouvají, nejen ve výročních letech.  Jan Peňáz

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 18. února 2019

svátek má Gizela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU