Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

12.08.2018 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

 

Mše sv. a bohoslužby: farnost Nové VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 12. do 19.8.2018           Dá-li Pán Bůh

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz,

Farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti .... jsou tam obě dvě  

12.8. Neděle 19. v mezidobí, sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

►►►BOHDALOV 7:00 za Jiřího Lišku, rodiče a prarodiče

N.VESELÍ: 8:30 za rodiče Ambrožovy a syna Vladimíra, za rodiče Kotíkovy, syna a snachu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

►►► BOHDALOV  10:00 za živé a zemřelé občany a rodáky A ZA DOBRODINCE KOSTELŮ

  Pondělí 13.8. -  sv. Ponciána a Hippolyta, Alena,  19.30 schůze farní rady v Bohdalově

N.VESELÍ 7:00 za farníky místo 19.8.20187

ÚJEZD 18:00 za Františka Zítu, ž. a + rodiny Zítovy a děti, ž. a + rodiny Tomanovy a děti a Boží ochranu

Úterý 14.8. - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan, 18:00 v Olešné Nový Jeruzalém,  autobus jede NV 16,00   Újezd 16,10   Rudolec 16,20 Bohdalov 16,25 Pokojov 16,30  Březí  n/O 16,35  Kotlasy 16,40

N.VESELÍ 7:00 za ž a + členy a členky  Matice velehradské

Středa 15.8. - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana, 14.00 pohřeb P. Stanislava Kryštofa N.VESELÍ 18:00 za na úmysl dárce z Velkého Meziříčí

►►►BOHDALOV 19:30 za farníky místo 26/8 2018 

Čtvrtek 16.8. - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce

Pátek 17.8.  - sv. Myrona, Petra

N.VESELÍ 18:00 na úmysl dárce

Sobota 18.8. - sv. Heleny, Helena

N.VESELÍ 7:00 za mé rodiče, křestní kmotry, bratra a ž a + příbuzné a duše v očistci

N.VESELÍ 12:00 svatba Michala Pečínky z Brna a Daniely Gaiduschové z Nového Veselí

19.8. Neděle 20. v mezidobí, sv. Jana Eudese nebo sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

N.VESELÍ: 8:00 za Miloslava Leskoura a oboje rodiče a duše v očistci

►►►BOHDALOV   9:30 za Miroslava a Vlastu Mokrých, Františka a Terezii Březkovy, celou přízeň a Boží pomoc a ochranu

N.VESELÍ U KAPLIČKY 11:00 ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ FARNÍKY I OBČANY A ZA DOBRODINCE

17:00 HRANICE ČECH A MORAVY - ÚJEZD - NOVÉ VESELÍ  - začátek 18. velehradské pouti

OHLÁŠKY 12/8 VŠUDE     V úterý je sv. Maxmiliána Kolbeho, ve středu Nanebevzetí Panny Marie, dobrovolný svátek, ve čtvrtek sv. Štěpána, krále, v sobotu sv. Heleny, za týden sv. Ludvíka a 20. neděle v mezidobí. Přihlašujte se na pěší pouť z Nového Veselí na Velehrad od pondělí 20.8. - v sobotu 25.8. tam z N. Veselí a z Bohdalova pojede autobus - na něj se přihlašujte co nejdříve. V úterý je Nový Jeruzalém v Olešné, ve středu má pohřeb P. Stanislav Kryštof, který k nám jezdíval zastupovat nemocného P. Aloise Weigla. Za týden začneme v 5 hodin odpoledne na hranicích za Újezdem pěší pouť na Velehrad.

OHLÁŠKY 12/8 jen v Novém Veselí  Za týden je v 11 pouť u kapličky, za 14 dní je po ranní mši svaté zápis nových ministrantů, za tři týdny budou dožínky, mše sv. 2.9. už v 7:30 - o půl osmé. Mše svaté jsou v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 7 ráno, ve středu a v pátek v 18 hodin, v sobotu ve 12 h. je svatba Michala Pečínky z Brna a Daniely Gaiduschové od nás. Příští neděli v 8 za Miloslava Leskoura a oboje rodiče a duše v očistci a v 11 u kapličky. V Újezdě v pondělí v 18 hodin. Takže: pondělí, úterý čtvrtek a sobota v 7 ráno, středa a pátek v 6 večer, Újezd v úterý, svatba v sobotu a příští neděli u nás v 8 a 11 h. 

OHLÁŠKY 12/8 jen v Bohdalově  Zítra v 19:30 farní rada o přípravě na dožínky, ve středu mše sv. také až v 19:30. Za týden v 9:30 za Miroslava a Vlastu Mokrých, Františka a Terezii Březkovy, celou přízeň a Boží pomoc a ochranu. Takže v pondělí v 19:30 farní rada, ve středu v 19:30 mše sv. a za týden v 9:30 h.

Poutnický kříž se stuhami

Od r. 2012 se na posvátný Velehrad chodí s křížem, který poutníkům připravil a daroval místní ale zároveň světoznámý sochař Otmar Oliva. Kříž je ze zvláště lehké slitiny bílé barvy, má dvě břevna, Kristus je na něm symbolicky zobrazen zkrouceným kovem s připomínkou  22. žalmu, který Pán Ježíš začal citovat na kříži: Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, vyvrhel lidu (verš 7.)

Vlastní kříž vyrůstá ze 7 kovových stuh, na něž Otmar Oliva dal jména míst, kudy poutníci procházejí - Velehrad, Sv. Kliment, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Křtiny - a doplnil jej dvěma mušlemi.

Kříž byl hned zvážen na osobní váze, která jistě není na takové předměty nejvhodnější, a bylo zjištěno, že žerď z čerstvého lískového prutu, uříznutého u autorovy chalupy v Jeseníkách, má 70 dekagramů. 

V prodejně u Bělíků byl kříž 10.8.2018 zvážen přesněji a po 5 letech vysýchání  žerdě bylo zjištěno:

kovová část 1546 g, dřevěná žerď 496 g, stuhy, které mezitím přibyly  80 g, celkem tedy 2,116 kg.

Na kříž byly postupně dány tyto stuhy: 1. ze Svatého Hostýna, odkud se poprvé vycházelo L.P. 2012,

2. za Obec Velehrad 4.7. 2012 - menší, 3. za Obec Velehrad 4.7.2013 - slavnostní, 4. ze Svatého Kopečka, 5. od Svatého Antonínka s krásnými slováckými motivy, 6.  z vlakové pouti z Moravy do Lurd L.P. 2014 k 111. výročí poslední vlakové pouti Moravanů.

Letos se půjde poprvé až od cyrilometodějské lípy, která byla L.P. 2013 vysazena na hranicích Čech a Moravy mezi Sirákovem a Újezdem, proto tam občané Sirákova přidají další už 7. stuhu 19.8. 2018 v 17 h.

Pravdou je, že už před 8 roky šel jeden poutník na Velehrad až Rudolce, který je také těsně na moravské straně staré zemské hranice. Osmou stuhu věnuje Městys Nové Veselí, odkud se vyjde 20.8.2018 v 8 h.

Proč pěší pouť na Velehrad?

Po návratu z pěší pouti do Říma se mě lidé často ptali, kam vyrazíme na další pouť, jestli zase tam. Každý rok však nemůže být jako ten jubilejní dvoutisící a do Říma se nedá chodit tak brzy po sobě. Proto jsme se v prvním roce nového tisíciletí na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1. 2001 - my, kteří jsme se díky Bohu vrátili od hrobů svatých apoštolů Petra a Pavla, na faře ve Znojmě dohodli, že budeme každý putovat pěšky na Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána, a že pozveme i další. Řím je přece základem křesťanství v Evropě a Velehrad zase místem začátků víry u nás, opravdovou kolébkou křesťanství pro naši vlast.

Pouť jsme naplánovali na předposlední týden v srpnu, aby žáci, studenti i učni měli ještě sedm dní na zahojení puchýřů a učitelé mohli v posledním prázdninovém týdnu klidně nastoupit do škol. Jen podle map jsme od stolu určili dvojí trasu na Velehrad: ze Znojma a z Velkého Meziříčí. Vycházelo to na 4 dny a denně 33 km. Když jsme pak v srpnu 2001 vyšli, díky Bohu se potvrdilo, že se tyto vzdálenosti dají ujít i s větší skupinou, i s poutníky různého stáří či mládí. V severním proudu byly děti pod 15 let i důchodci a důchodkyně a všichni došli v pohodě. Bylo to znamení, že nám Bůh žehná. Dalším Božím vzkazem bylo počasí. Zmokli jsme sice dvakrát, ale jinak byly povětrnostní podmínky ideální. Když jsme putovali po silnicích mezi Velkým Meziříčím a Vranovem u Brna otevřenou krajinou, bylo pod mrakem. Jak jsme vstoupili do vysokých lesů Drahanské vrchoviny, začalo pražit srpnové slunce. Jeho paprsky zesílily, když jsme přecházeli holou rovinu na Hané u Vyškova a Bučovic. Naštěstí (správně díky Bohu) tam foukal ostrý severní vítr. Domorodci mu říkají Polák, ne podle úrodných polí, nad kterými se proháněl, ale proto, že přichází až z Polska, snad přímo od moře. A ten nás krásně provětrával. Brzy jsme pak byli v chřibských lesích, a to už byl na dosah ruky Velehrad, duchovní střed našeho národa, naší země i celé Evropy. Posledního dne se k nám přidali další poutníci, kteří přijeli autobusy, aby měli podíl na naší pouti. Byli nadšeni stejně jako otec biskup Vojtěch, který měl v sobotu v poledne pro všechny závěrečnou mši svatou. Mnoho poutníků pak řeklo: „Za rok půjdu zase." A poctivě křesťansky dodávali: „Dá-li Pán Bůh."

Velcí i malí, mládež i rodiny, prostě každý, kdo se nebojí ujít něco přes 30 km denně, se s námi může vydat vždy koncem srpna na Velehrad.

Tímto putováním ukazujeme vděčnost svatým Cyrilu a Metoději za poselství víry, které nám přinesli, a prosíme, aby jejich dědictví v našem národě i světadíle opravdu žilo. Modlíme se i na další úmysly, letos to bude zvláště za vláhu a za rodiny (ve stejné době se koná světové setkání rodin v Irsku).

Celá pouť má duchovní program, snad se dá považovat za duchovní obnovu na nohou. Zpívají se písně staré i nové a najde se čas i na trochu zábavy, aby to opravdu byla „radost pro všechen lid".

Velehrad je vlastně hlavní město Evropy po duchovní stránce, protože je spojeno s jejími patrony svatými Cyrilem a Metodějem. Má tedy být cílem všech duchovních cest, aby opravdu platila slova písně Zvoňte zvony: „Svolávejte odevšad na posvátný Velehrad!" Někdy se také zpívalo: „Svolávejte odevšad v Betlém Slávů - Velehrad!" Když se v tom biblickém Betlémě narodil Pán Ježíš, andělé oznámili, že to bude „radost pro všechen lid" (Lk 2,10), a vyzvali pastýře, aby se nebáli. Proto si přejeme, aby z putování měli radost všichni, i ti, kteří se vydají na cestu, i ti, kteří sami nemohou a snaží se v duchu jít s námi a nějak nás podpořit. Odvažujeme se také přát si, aby naše putování bylo především ke slávě Boží a cti Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, k povzbuzení víry a věřících a k potěšení všech.

V tu sobotu za námi mohou přijet autobusy s poutníky, abychom všichni šli posledních sedm kilometrů pěšky společně. Pouť končí před polednem v bazilice slavnostní bohoslužbou. Před ní se ještě obnovuje zasvěcení národa Panně Marii.

Poprvé jsme vycházeli ze Znojma, z Velkého Meziříčí a z Víru, kde u kaple Svatých sedmipočetníků začínal třetí proud. Postupně se k nám přidávali další poutníci, z Radešínské Svratky, z Veselí nad Moravou i z Veselí nad Lužnicí a dalších míst. Zvláště nás potěšili poutníci z Prahy, kteří na Velehrad etapově putovali z Levého Hradce už od roku 1982 a z Nového Jičína, kteří se s námi spojí vždy na závěr.

Pouť se také prodloužila na šest dní a stanovilo se, že se vychází vždy v pondělí mezi svatým Rochem, patronem poutníků (16.8.) a svátkem Panny Marie Královny (22.8.), kterou svatí bratři Cyril a Metoděj vzývali slovem Hodigitria - Průvodkyně na cestách. Na jihu vycházejí v pondělí odpoledne z poutního kostela Panny Marie ve Vranově nad Dyjí a večer dojdou do Znojma. Sraz vírských poutníků je už v poledne na památném cyrilometodějském Vítochově, kam někteří připutují z Radešínské Svratky již v neděli večer. L. P. 2018 půjdeme tedy už po osmnácté a to celkem ze 17 míst, i když odněkud jen pár lidí.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 18. srpna 2018

svátek má Helena

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU