Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

15.09.2019 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

Mše sv. a bohoslužby: farnost NOVÉ VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 15. do 22.9. 2019 - dá-li Pán Bůh. 

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti - jsou tam obě farnosti

 

Neděle 15. 9. -  24. V MEZIDOBÍ,  Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, Jolana

N.VESELÍ: 8:00  rodiče Danihelovy, jejich syny Jana a Stanislava, za rodiče Froncovy a celou živou a zemřelou rodinu

►► BOHDALOV  9:30  za  Karla Běhala a rodiče, rodiče Cejnkovy,  syna a za přímluvu Panny Marie pro celou rodinu

BŘEZÍ  11:00  za ž a + občany a rodáky z Březí

 

Pondělí 16.9. sv. Ludmily, Ludmila, ODPOLEDNE VELEHRAD

N.VESELÍ 7:00  za obnovu kultury života, za ty nejohroženější, tedy nejmenší

Úterý 17.9. sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

N.VESELÍ 7:00 za FARNÍKY  místo 22/9 2019

POKOJOV 18:00  na úmysl dárce

Středa 18.9. sv. Josefa Kupertinského, Kryštof, studijní pobyt  AQUILEA

Čtvrtek 19.9. Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita, studijní pobyt AQUILEA

Pátek 20.9. sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků korejských, Oleg

N.VESELÍ pouze v 18:00  za + Antonína Musila a celou rodinu Musilovu a Zajíčkovu, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a duše v očistci 

Sobota 21.9. sv. Matouše, Matouš, 10.00 svěcení kaple Str. Zhoř, pouť Kunštát - Sloup

N.VESELÍ 7:00 za oboustranné odpuštění, uzdravení paměti a usmíření minulosti, svornost v přítomnosti a Boží milosrdenství napořád

N.VESELÍ 14:00 křest Adama a Jana Zitových z Újezda

Neděle 22. 9. -  25. V MEZIDOBÍ,  sv. Mořice a druhů, Darina - sbírka na podporu kněží a pastorace

N.VESELÍ: 8:00  za Františka a Marii Pokorných, oboje rodiče a za Gustava Škanderu a za ž a + rodinu

►► BOHDALOV  9:30  za Gabriela a Marii Večeřovy, rodiče, sourozence a za Boží pomoc pro celu rodinu

POKOJOV  11:00  za ž a + občany a rodáky z Pokojova

VEJDOCH - v 15.00 od kříže u hřiště půjdeme na vrchol kopce a budeme děkovat za ovoce kříže a plody země

Využijte příležitosti a jděte se hned podívat na výstavu na obci. Vezměte sebou i děti. Pán Bůh zaplať za včerejší  generální úklid a další práce a starosti kolem něho.

Za týden bude sbírka na podporu kněží a pastorace. Pán Bůh zaplať předem za vaše dary. Je možné stát se členy fondu Puls a přímo posílat nějaký ten dar, aby to v diecézi pulsovalo. Není to nic složitého.

Za 14 dní bude svatováclavská pouť, mše sv. budou bv sobotu večer, v neděli v 7 a 10 hodin, v Bohdalově v 8.30. O pouti bude sbírka na zázemí v kostele sv. Václava.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 16. zaří 2019

svátek má Ludmila

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU