Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

14.04.2019 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

Mše sv. a bohoslužby: farnost NOVÉ VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 14. do 28. 4. 2019    dá-li Pán Bůh Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, Farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti jsou tam obě farnosti

 

Neděle 14.4. - 6. postní, KVĚTNÁ neboli PAŠIJOVÁ, sv.Lamberta, Vincenc, zpověď Ob. a Ostr.

N.VESELÍ:  8:00  za Stanislava Chalupu a jeho rodiče, rodiče Hanusovy a rodiče Danihelovy a 2 syny a 6. příprava, poslední před prázdninami - 12:00 křest Adély Patricie Dvořákové z Kotlas

►►► BOHDALOV  10:00   na poděkování za přijaté milosti; za rodiče Pejchalovy, Štikarovy a rodiny jejich dětí, za duše v očistci, dary Ducha sv., pomoc a ochranu Matky Boží a 6. příprava - poslední před prázdninami, od 13 soukromé adorace, v 17 společné zakončení

  15:00   N. Veselí - křížová cesta - muži, v kaplích dle dohody,

Pondělí Sv. týdne 15.4. sv. Anastázie, bl. Damiana de Veuster, Anastázie, zpověd ZR celý den

N.VESELÍ 7:00 za dobrodince

Úterý Svatého týdne 16.4. - sv. Bernadety Soubirousové, Irena, zpověd NM večer

N.VESELÍ 7:00 za dobrodince  A NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH VE FARNOSTI NOVÉ VESELÍ

Ve Žďáře v 20 h na Libušíně:  CO SE STALO S JEŽÍŠEM - prodloužená pašijová hra

Středa Svatého týdne 17. 4. -   sv. Inocence, Rudolf, zpověd NM večer

N.VESELÍ 7:00 za dobrodince A NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH VE FARNOSTI BOHDALOV

ZELENÝ ČTVRTEK 18.4. -   sv. Krescence (Rostislava), Valérie - Nové Veselí hrkání  od 19.20

N.VESELÍ 18:00 za rod. Flesarovy, syna Jana a za rod. Perničkovy, syna Jana a Žofii Perničkovu

►►►BOHDALOV 18:00  za  ..., NÁCVIK MINISTRANTŮ OD 17 HOD.

VELKÝ PÁTEK 19.4. den přísného postu pro katolíky od 18 do 60 let, půst od masa pro katolíky od 14 let, postit se mohou a  mají i mladší i starší, sv. Emy, Rostislav - Dobrovolná sbírka: Boží hrob, hrkání v N. Veselí po celé obci v 7:00 - 12:00 a 18:00, denně Korunka k B. milosrdenství

N.VESELÍ 15:00 posvátné obřady Umučení Páně,

►►►BOHDALOV 15:00  posvátné obřady Umučení Páně, KŘÍŽOVÁ CESTA OD 14 HODIN, NÁCVIK MINISTRANTŮ OD 13 HOD, svátost smíření od 14 hodin do obřadů a pak po nich

BÍLÁ SOBOTA 20.4. - sv. Marcelína, Marcela, N.V. hrkání v 7:00 a 12:00 po celé obci

N.VESELÍ 19:30 za farníky místo 21/4

►►►BOHDALOV 19:30  za ...., NÁCVIK MINISTRANTŮ OD 18.30 HOD

Neděle 21.4. - 1. VELIKONOČNÍ - HOD BOŽÍ, sv. Anselma, Alexandra, SBÍRKA NA OPRAVY A POTŘEBY FARNOSTI - PÁN BŮH ZAPLAŤ, po mši sv. žehnání pokrmů a velikonočních záhonků, které by ve farním kostele zase mohla každá obec

N.VESELÍ:  8:00  za dárce na kostel do r. 1948   (6. z 10 povinných mší sv.)

►►► BOHDALOV  10:00  za dárce na kostel do r. 1948 (7/10), křest Adély Novotné z Pokojova

N.VESELÍ:  14:30  DĚKOVNÁ POBOŽNOST - v Bohdalově dle dohody

ČERVENÉ PONDĚLÍ  22.4. -  dobrovolný svátek, sv. Leonida, Evženie

N.VESELÍ 8:00 za Josefa Vokouna, rodinu Vokounovu, Dvořákovu, Hudcovu a Štikarovu

►►►BOHDALOV 10:00  za farníky místo 28/4

Úterý velikonoční 23.4. - sv. sv. Vojtěcha, Vojtěch           MATĚJOV   18:00 za

Středa velikonoční 24. 4. -   sv. Jiří, Jiří

N.VESELÍ 18:00 za +Jana Janečka, cel. rod. a duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro cel. rod

Čtvrtek velikonoční 25.4. -  sv. Marka, Marek Rekolekce NMnM

►►►RUDOLEC 18:00  za rodiče Šerejchovy, Chlubnovy a syna Oldřicha, rodinu Kchejlovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

N.VESELÍ 20:00 - 21:00 hodina pro Pána Ježíše 2/24

Pátek velikonoční 26.4.  - Panny Marie, Matky dobré rady, sv. Richaria, Oto

N.VESELÍ 18:00 za Jana Danihela, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro jeho živou a + rodinu,

Sobota velikonoční 27.4.- sv. Zity, Jaroslav

N.VESELÍ 7:00 za Josefa Melichara a a celou rodinu

V Praze POCHOD PRO ŽIVOT - katedrála 10,30, z Klárova na Václavské náměstí v 14.00

Neděle 28.4. - 2. velikonoční, SVÁTEK BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ, sv. Petra Chanela,

N.VESELÍ:  8:00  za ž a + rodinu Michalovu, Křížovu a Jurkovu, za nemocné, pronásledované a za vojáky, hasiče a zdravotníky  a 7. příprava  N.VESELÍ:  11:45  křest Petra Dohnala z NV

►►► BOHDALOV  10:00   za Jaroslava Nejedlého, bratry, rodiče a za Boží pomoc pro celou rodinu a 7. příprava

POUŤ VE SLAVKOVICÍCH: mše sv. 10.30 - 15.00 s o. biskupem Holubem - 19.00, film v 17 h

Oznámení 14.4. - všude:

Na teplé jídlo školním dětem v Africe jsme přispěli 9600,- z NV a 6900,- z Bohdalova. Můžete něco darovat také a vzít si na památku magnetku nebo samolepku hnutí, které to organizuje. Na Velký pátek je po celém světě dobrovolná sbírka na Boží hrob, na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Za týden bude v obou farnostech sbírka na naše potřeby a na opravy. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary i za přípravu na velikonoční svátky. Bohoslužby budou v obou farnostech na Zelený čtvrtek v 18.00 - na Velký pátek v den přísného postu v 15.00 - a na Bílou sobotu v 19.30. Za týden mše svaté jako v neděli s žehnáním pokrmů a velikonočních záhonků, které si zase může připravit každá obec. Nemocné navštívím v NV v úterý a v Bohdalově ve středu.

   Oznámení jen pro NOVÉ VESELÍ: Hrkat se bude v 7 ve 12 a v 18 hodin. Zveme všechny. Dnes mají křížovou cestu muži v 15 hod. Takže: pondělí, úterý a středa v 7, čtvrtek 18, pátek 15, sobota 19.30 svátost smíření po ty 3 dny hodinu předem a za týden v 8 h s žehnáním pokrmů i záhonků.

  Oznámení jen pro BOHDALOV Dnes má naše farnost adorační den, službu v modlitbě za celou diecézi před Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti. Adorace začne po přípravě dětí, nahlaste se na 8 půlhodinek posvátné služby, od 13 do 17 h, pak společně zakončíme. Pán Bůh zaplať mužům z Kyjova i Bohdalova, kteří pokáceli zasažené stromy ve farním lese. Křížovou  cestu mají na Velký pátek ministranti ve 14 hodin. Takže: čtvrtek 18, pátek 15, sobota 19.30, za týden v 10 h.

UPŘESNĚNÝ PLÁN NAŠICH FARNOSTÍ L.P. 2019        Dá-li Pán Bůh


 

Sobota 4.5. v 15.30 N. Veselí hasičská pouť

Neděle 5.5. v 16 h. májová od Králíčkova kříže na vrchol Havliny k Panně Marii Bohdalovské s kapelou a žehnáním polím a lukám, lesům a vodám a celému kraji a modlitbou za vlast, rozhledem a posezením

Středa 8.5. při východu slunce v 5.23 od kaple sv. Jana nad Rudolcem na Zelenou horu, kde bude krojovaná pouť, 17 km, 4 hod

Úterý 14.5. v 18 Nový Jeruzalém v N. Veselí s P. Josefem Pohankou, pak modlitby u obrazu Panny Marie po všech kaplích

Neděle 19.5. k večeru malá pouť od sv. Anny v Rudolci ke kapličce sv. Jana

Neděle 26.5. v 11.30 pouť v Kotlasích, v 16 h májová od Božích muk na kraji Matějova k Chlubnovu kříži s kapelou a žehnáním polím a lukám, lesům a vodám a celému kraji a modlitbou za vlast, rozhledem a posezením

Sobota 1.6. ve 14 žehnání nového hasičského auta v Bohdalově

Neděle 9.6. Bohdalov v 8.00, 1. svaté přijímání v Novém Veselí v 10 h.

Neděle 16.6. Nové Veselí v 8 h, 1. svaté přijímání v Bohdalově v 10 h.

Čtvrtek 20.6. v 18 Boží Tělo v Újezdě

Neděle 23.6.  Boží Tělo v 7.00  v Bohdalově a v 10.30 v Novém Veselí, vždy 4 oltáře

Ne. 30.6. setkání na hranicích a na Blažkově

Neděle 30.6. - čtvrtek 4.7. pěší pouť Sv. Kopeček - Velehrad s JP - možno se přidat

Neděle 7.7. pouť v Chroustově

Pátek 19.7. - ned. 21. 7. pouť do záp. Čech, jáhen Kinc, doprovází JP, přihlašujte se

Neděle 28. 7. pouť v Rudolci

Neděle 4. 8. pouť v Budči  

Neděle 11. 8. pouť Bohdalov 7:00 a 10:00 -  NV v 8:30 místní kněz

Neděle 18. 8. pouť u kapličky,   na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u CM lípy na hranicích diecézí za Újezdem, v pondělí 19.8. v 8.30 od sv. Václava (Velehrad 24.8.v 10 h) Neděle 25. 8. pouť v Újezdě

Neděle 1. 9.  mše sv. za školáky i všechny vychovatele, pouť v Matějově  

Sobota 7.9 - JP doprovází pouť P. Kubíčka Kunštát - Sloup (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 8. 9. v kostele v N. Veselí i Bohdalově poděkování za úrodu a žehnání věnců

Pátek 13. 9. celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 15. 9. pouť v Březí

Neděle 22. 9. pouť v Pokojově a odpoledne modlitby na Vejdochu k 1. výročí kříže

Sobota 28.9. na sv. Václava - N.V. v 18 hod

Neděle 29. 9. pouť NV 7 a 10 h, Bohd 8:30

Neděle 6. 10. pouť v Kyjově, pak někdy rozhledy nad Kyjovem s děkování za přírodu

Pondělí 28.10. autobusová pouť do Prahy na poděkování sv. Anežce

Kolem 3.11. - sv. Huberta, patrona myslivců - duchovní nabídka pro naše myslivce


 

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2019: Když někdo knězi radí: Udělej to kratší, budou tě mít radši!, je to

takový pokus o vtip. (8)

 

pravda pravdoucí. (21)

 

jen pěkný veršík. (10)

 

naprosté nepochopení. (5)

 

rada, kterou má vzít vážně. (3)

 

věc, kterou neznám a neumím ani nechci hodnotit. (6)

 

celkem hlasovalo 53 lidí

předchozí ankety

Dnes je 19. dubna 2019

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU