Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

14.10.2018 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

 

Mše sv. a bohoslužby: farnost Nové VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 14. do 21. 10. 2018 Dá-li Pán Bůh

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz,

Farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti .... jsou tam obě dvě

 

14.10. Neděle 28. v mezidobí, sv. Kalista I., Agáta

N.VESELÍ: 8:00  za rodiče Kotíkovy, dcery a syna, za rodiče Chalupovy a syna a Boží pomoc a ochranu

►►► BOHDALOV 10:00  za rodinu Coufalovu z Kyjova a duše v očistci

 

Pondělí 15.10. - sv. Terezie Ježíšovy (z Avily), Tereza - odpoledne Matice velehradská

N.VESELÍ 7:00 za živé a zemřelé členy (a členky) Matice velehradské

 

Úterý 16.10. - sv. Hedviky a sv. Havla, Havel, 40. výročí zvolení sv. Jana Pavla II. - farní rada v 19.15 NV

N.VESELÍ 7:00 za nenarozené

BUDEČ 18:00 za

Středa 17.10. - sv. Ignáce Antiochijského, Hedvika, v 17.00 bazilice ve Žďáře II mše sv. s kardinálem Dukou na poděkování za 25 let Bigy

 

Čtvrtek 18.10. - sv. Lukáše, Lukáš - farní rada 19.00 Bohd.

►►►BOHDALOV 18:00 za dvoje rodiče a na dobrý úmysl

 

Pátek 19.10. - sv. Izáka Jogua a druhů, Michaela

N.VESELÍ 17:00 S DĚTSKÝMI ZPĚVY PRO RODIČE A DĚTI za manžela a syna Františka a rodiče Sýkorovy a Bečkovy

 

Sobota 20.10. - sv. Ireny, sv. Vendelína - jehož sochu máme v kostele v Bohdalově, Vendelín

N.VESELÍ 7:00 za farníky  místo 21/10

 

14.10. Neděle 29. v mezidobí, blah. Karla Rakouského, Brigita,  SBÍRKA NA MISIE - Pán Bůh zaplať, staroslovanské duchovní zpěvy

N.VESELÍ:  9:00  za Františka a Věru Růžičkovy a Františka a Boženu Zítovy

►►► BOHDALOV  11:00  za živé a zemřelé žáky a učitele ZŠ Bohdalov ročník 1951-1952

 

OHLÁŠKY 14/10 VŠUDE Za týden je sbírka na misie,  Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary. Zítra je sv. Terezie Ježíšovy, v úterý sv. Hedviky a sv. Havla a také 40. výročí zvolení sv. Jana Pavla II., ve čtvrtek sv. Lukáše, v sobotu sv. Vendelína, patrona pastýřů a chovatelů i živočišné výroby, jehož sochu máme v kostele v Bohdalově, příští neděli blahoslaveného Karla Rakouského, posledního českého krále. V říjnu se máme modlit každý den růženec a letos máme podle přání papeže Františka přidat za smíření a jednotu v církvi modlitbu Pod ochranu Tvou ... a Svatý Michaeli ... U novin jsou letáky pro rodinu, kde je pravdivě vysvětlena ta istanbulská smlouva. Ve středu je mše sv. v 17 v bazilice ve Žďáře klášteře, kardinál Duka bude sloužit na poděkování za 25 let Biskupského gymnázia. Všichni jste zváni, měli bychom své představené podpořit. Příští neděle je 29. v mezidobí, mše svaté budou v 9 v Novém Veselí a v 11 v Bohdalově, obě se staroslovanskými zpěvy, abychom si připomněli duchovní začátky naší vlasti - Velkomoravskou říši a dílo slovanských apoštolů.

 

OHLÁŠKY 14/10 v Novém Veselí Schůze farní rady bude v úterý v 19.15 na faře. Mše svaté jsou v 7 ráno v pondělí, úterý a v sobotu, ve středu jen ve Žďáře, v pátek v 18 za manžela a syna Františka a rodiče Sýkorovy a Bečkovy. V Budči je mše sv. v úterý v 18. Za týden je mše svatá až v 9 ráno za Františka a Věru Růžičkovy a Františka a Boženu Zítovy. Takže pondělí, úterý a sobota v 7 ráno, úterý Budeč, pátek v 18 a za týden až v 9 se zpěvy.

 

Ohlášky 14/10 v Bohdalově: Schůze farní rady bude ve čtvrtek v 19 na faře. Mše svaté: ve čtvrtek   v 18 za dvoje rodiče a na dobrý úmysl. Za týden až v 11 za živé a zemřelé žáky a učitele ZŠ Bohdalov ročník 1951-1952. Takže ve čtvrtek Bohdalov a za týden až v 11 se zpěvy.

Kaple v říjnu a listopadu Újezd 28/10 zadáno, Chroustov 29/10-zad., Matějov 30/10-zad., Kyjov 5/11, Březí 6/11- zad., Rudolec 12/11, Chroustov 26/11- zad., Budeč 27/11, děkuji za pochopení

Jak to bylo za mořem zamořené

Z knihy Nonny Auské - Český lékař v Americe, vydalo Nakladatelství Dita Praha 2001, 2. vyd., str. 156 -158

(MUDr Nonna Auská promovala na Karlově univerzitě r. 1953, pracovala jako internistka v Kolíně a Košicích, 21,8.1968 emigrovala s rodinou do USA, kde získala oprávnění založit si lékařskou praksi. Po roce 1989 se s rodinou vrátila domů. V knize popisuje své těžké začátky a také situaci v USA v 70. letech, jak ji poznala opravdu zblízka a zevnitř.)

 

Živě se pamatuji na jeden film, natočený se záměrem varovat lékaře před morovou ranou soudu pro zanedbání povinné peče -  malpractice suit (melpraktis sjut). Šířila se od tak zvaného Východního pobřeží, z měst jako Boston a New York, plných pokrokových intelektuálů levicového zaměření (z větší časti synků bohatých rodičů) a ziskuchtivých právníků. ...

Příběh byl o rozhodující úloze dokumentace. Do velkého podniku se přijímal dělník pro konstrukční práce. Při vstupní prohlídce zjišťuje závodní lékař málo pohyblivé zápěstí. Je to stav po komplikované zlomenině v dolní časti předloktí, která se stala před dvaceti lety.

„To zápěstí mělo být rozcvičené," říká lékař. „Teď je již na rehabilitaci pozdě. Měla se provádět ihned po sejmutí sádry."

Dělník není přijat.

Podnikavý advokát se. chápe příležitosti. Ortopéd, který svého času zlomeninu léčil, dostává obsílku s oznámením o zavedení soudního řízení pro zanedbání lékařské péče.

„Betty," říká sekretářce, „skočte do sklepa a vyhledejte záznamy z roku padesát!"

Listuje v záznamech. Ano, tady to je. Dvakrát napomíná pacienta a zdůrazňuje nutnost rehabilitace. Ale ten nechce ztrácet čas a peníze, říká, že ten pohyb v zápěstí mu stačí. Vyhráno! Stížnost musí být stažena.

Uchovávejte záznamy, varuje hlas, dokonce i již zemřelých anebo těch, kdo se odstěhovali a o záznamy nepožádali. Nevíte, co všechno se může stát!

Také lékařské časopisy varovaly. Uváděly příběh za příběhem, jeden horší než druhý. Povodeň obvinění ze zanedbání povinné péče zaplavovala Ameriku. V případě výhry dostával advokát půlku odměny, což často činilo desítky a stovky tisíc dolarů. V případě prohry hradil jenom soudní výlohy. Postižený, skutečný anebo jenom fiktivní, nikdy NEPLATIL NIC. Je to důvodem, proč tolik lidí bylo svedeno, aby žalovali lékaře z malpractice. K soudu pokaždé nedocházelo. Častěji se stávalo, že právnický zástupce pojišťovny (každý lékař byl proti této nehodě pojištěn) se dohodl s pacientovým právníkem o výši mimosoudního odškodného.

Avšak někdy lékař, cítící se v právu, trval na soudu. Někdy trval na soudu rozhořčený pacient anebo pozůstalý. V tomto případě docházelo k mnohaměsíčním tahanicím, ztrátě času a nervů. Expert soudního lékařství, zaměstnaný žalujícím právníkem, pitval zápisy a výsledky laboratorních a jiných vyšetření, přel se s jiným expertem z pojišťovny, hájícím lékaře. Jeden dokazoval chybu, druhý ji popíral. Lékařská etika, kolegialita, čest povolání byly zapomenuty.

Potěšený ďábel Mefistofeles zpíval svou proslulou árii a hlasitě se chechtal.

Na všechno ovšem doplácel nemocný. Aby se pojistili proti obvinění, vyžadovali lékaři konzultaci jiného kolegy, někdy i několika kolegů, posílali pacienta na nákladná a často zbytečná vyšetření. Nemocný platil. Pln nevraživosti platil stále více. V každém pacientovi mohl teď lékař vidět svého potenciálního nepřítele. Vztah mezi pacientem a lékařem, tak zvaný a široce diskutovaný patient-doctor relationship (peišent-doktor rileišenšip) i předtím již málo vřelý, spadl pod bod mrazu. Stará profesorská elita lékařských fakult spínala ruce: Kam kráčíš, americká medicíno? ...

Jednou se stalo, že do nemocnice malinkého městečka na Floridě dopravili v noci člověka, těžce zraněného při silniční nehodě. Na záchranu byl přivolán chirurg ze sousedního městečka. Případ byl komplikovaný. Chirurg pracoval řadu hodin, aby stabilizoval životu nebezpečný stav. To se mu podařilo až k ránu. Teprve teď měl čas věnovat se roztříštěné zlomenině bérce. Pacient své zranění přežil, uzdravil se a byl propuštěn. Nejsem si jistá, zda-li vůbec zaplatil a měl-li nějaké pojištění.

Důležité je, že jednoho horkého floridského dne dostal náš chirurg obsílku s obviněním z malpractice. Noha se sice zhojila, ale bérec byl zkrácen a pacient kulhal. Chirurg, rozlícený takovou drzostí, odmítl jakoukoli dohodu a sám se hájil u soudu. Vyhrál. A vzápětí zažaloval právníka o velký obnos za nactiutrhání a s tím spojené zhoršení praxe a ztrátu výdělku, za újmu na zdraví nervovým vypětím, za ztrátu času a podobně. Také vyhrál. Byl tu precedens (první ukázkový případ) a cesta, jak se bránit. Teď vznikl nový byznys mezi právnickým bratrstvím a bratrovražedná válka uvnitř něho. Jedni právníci ve službách lékařské pojišťovny honili svoje druhy právníky, kteří prohráli soud za malpractice a byli zažalováni. Proti povodni byla vytvořena hráz, k potopě nedošlo.

 

Poznámka: Pokud se dobře pamatuji, v 1. vydání zde byla ještě věta: Jediný, kdo na tom vydělal, byli právníci.

Otázka:  Nebude to dneska v těch prostorách něco podobného?

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. října 2018

svátek má Michaela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU