Akce VZHŮRU SRDCE - Poslední letošní májová u Matějova

26.05.2019 - naše farnosti

NEDĚLE 5.5. V 16 CHROUSTOV

 

POSLEDNÍ LETOŠNÍ MÁJOVÁ V MATĚJOVĚ 26.5.2019

Přišlo na ni 102 lidí a matějovští napekli koláče a cukroví sladké i slané a podívali teplé i studené nápoje a také nápoje silné, ovšem v malém množství.

PÁN BŮH ZAPLAŤ.

Děkujme i hudebníkům a zpěvákům, i všem, kteří se zapojili do organizace, zvláště mladým roznašečům a průvodcům.

Modlili jsme se:

Pane Ježíši, náš Dobrý Pastýři, na přímluvu svého svatého apoštola Matěje nám daruj radost, že známe a můžeme hlásat evangelium.

Panno Maria, Královno míru, vypros mír na celé zemi, Královno rodin, vypros smíření a pokoj v rodinách, Pomocnice křesťanů, vypros nám věrnost a víru, naději a lásku, Útočiště hříšníků, vypros nám odpuštění hříchů a obrácení hříšníků, Matko Dobré rady, pomoz všem hledajícím a těm, kteří nesou velkou zodpovědnost, Potěšení zarmoucených, potěš všechny, kteří to nejvíce potřebují.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane. Na přímluvu svaté Zdislavy stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou, na přímluvu svaté Anežky uchovej nám svobodu a dej, ať si jí umíme vážit.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Děkujme:  Sláva, čest a dík  Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo.  Díky našim předkům za krajinu i památky. Odpočinutí věčné dej našim rodičům a všem předkům, všem našim dobrodincům a všem zemřelým, o Pane ...

Prosme: Bože, buď milostiv a žehnej nám i našim rodinám, obcím a celému kraji i naší vlasti i Evropě a církvi u nás i po celém světě. Zvláště prosíme za všechny představitele společnosti na všech úrovních a za představené církve. Žehnej našim polím a lukám, sadům i zahradám, lesům i vodám a dopřej nám příhodné počasí a hojnou úrodu. Bože, buď milostiv a žehnej nám ... Otče náš

 

ROZHLEDY OD MATĚJOVA

aneb 1 město, 1 městys a 11 vesnic, 6 věží a 41 kopců ve 2 krajích a 3 diecézích od dvou křížů a jednoho sloupu

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

Začínáme u Boží muky na konci obce směrem na Nové Veselí a jdeme nahoru.

 

První zastavení je u Řezníkova kříže z r 1852

Kříž na východní straně Matějova (1. obec) byl opraven díky rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v jeho okolí a v dalších obcích našich farností jsou pěkně opravené a hezky udržované.

Vlevo vidíme jeden velký a 2 menší komíny Žďasu, vlevo od kopec Tři smrky nad Vlachovicemi (1. kopec), za třetím menším komínem je Bednářův kopec západně od Jiříkovic (2. kopec). Za lesy se bělá kousek Žďáru (2. obec) s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici, za ní Dostyho les na kopci nad benzinkou (3. kopec) u staré silnice na Nové Město a nad ním krajina východně od Jiříkovic. Na pravém okraji našeho okresního města bíle září budova sila. Za ní vidíme Mělkovice (3. obec) a za nimi je Harusův kopec (4. kopec, 14 km vzdušnou čarou od nás) s vysílačem, Dále doprava kloužeme očima po delším pásmu lesů na obzoru, na jehož konci je stožár na kopci Horka (5. kopec) mezi Mělkovicemi a Jamami a pak už je Vejdoch (6. kopec, 10 km) bez lesa a na samé špičce má jakoby malý keř. Jsou to však dvě lípy vysazené k 50. výročí republiky, které při jejím stém výročí doplnil umělecký kříž pražského sochaře Petra Váni Strom života. Obec Jámy (4. obec) se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem a pokračuje až dolů hospodářskými budovami s větším komínem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam v minulosti byly. Za ní je na obzoru les jakoby s výstřihem - je to Chlumek (7. kopec) nad obcí Hlinné. Ve stejném směru blíže k nám je Vatín (5. obec) a dále doprava už vidíme novoveselskou průmyslovou zónu, za ní kopec Vort (8. kopec) s vysílačem Pak se nám ukáže Nové Veselí (6. obec) v celé své šíři s kostelem sv. Václava (1. věž, 3,5 km) uprostřed a rybníkem před námi.

Těsně vpravo za zelenou budovou Mateřské školy je nad lesy za jasného počasí vidět Bukovský vrch u Nedvědice v Jihomoravském kraji (9. kopec, 39 km), těsně vpravo za kostelní věží je v dálce vidět kopec Sýkoř (10. kopec, 40 km) nad obcí Doubravník u Tišnova také v Jihomoravském kraji, z našeho pohledu až za řekou Svratkou, i s bílou rozhlednou, která však není veřejnosti přístupná.

Dále doprava zase lesy, jeden stožár je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem a další ještě více doprava jakoby pod lesy.

Za pásmem lesů pak vidíme úplně na obzoru malé lesíky na kopci Na nivách nad Cyrilovem (11. kopec, 18 km) a z toho nejvyššího z nich vyčnívají dva vysílače, je to místo dalekého rozhledu.

Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Újezdem, který odsud nevidíme, a Novým Veselím. A ještě blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov (12. kopec), dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší strany je vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem (13. kopec, 9 km).  Pokračujeme dál a vpravo vidíme věžičku matějovské kapličky Jména Panny Marie (2. věž).

 

Druhé zastavení je u Chlubnova kříže z r. 1819

Kříž stojí nad obcí na místní silnici vedoucí mezi poli do Újezda

Před sebou dole vidíme pravou část Nového Veselí, za ním několik pásem lesů, před tím posledním jsou vidět Suky (7. obec).

Dále doprava za lesíkem, který má uprostřed malou mezeru, je vidět stožár nad Ostrovem a opět doprava za prvním pásmem lesů vykukují Kotlasy (8. obec).

Ještě více vpravo vidíme  v nejbližším lese stožár u silnice mezi Novým Veselím a Újezdem, na obzoru vlevo od něj je kopec Na nivách nad Cyrilovem a na něm dva vysílače, napravo od něj jsou na obzoru také dva stožáry - stojí na kopci Ambrožný (14. kopec) za Velkým Meziříčím směrem ke Křižanovu.

Úplně blízko vidíme obec Újezd (9. obec), nad ní lesíky na kopci Bouček (15. kopec) nad Pavlovem, nad hospodářským budovami vpravo od Újezda vidíme za bližšími lesy pole a louky se stožáry na vysoké napětí směrem od Bohdalova k Pavlovu.

Těsně pod sebou vidíme dvě myslivecké boudy, vpravo od té levé je za bližšími lesy vidět vršek věže bohdalovského kostela sv. Vavřince (3. věž), která nám pomůže vyznat se v Kyjovech. Vlevo od ní je totiž kopec Kyjov a přímo za ní je obec Kyjov, kterou nevidíme, a napravo od ní je na obzoru les na kopci Baba (16. kopec).

Dále doprava je jasně vidět červenobílý vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem. Pak vidíme Blažkov (17. kopec), stojící mezi námi a Rudolcem a pojmenovaný podle zaniklé vsi, na jehož východní straně stojí vysílač, který nemůžeme vidět.

Cesty od kříže obepínají pole Na římsách a nahoře s nimi spojená pole zvaná Na hranicích, protože tam končí katastr Matějova a začíná katastr Rosičky, která už patří do Čech, diecéze Hradec Králové, farnost Nížkov. Pohledově si je rozdělíme na 4 části: první od věže sirákovského kostela k stožáru nad Poděšínem, druhá dvojnásobě široká od něj až po vrtule větrných elektráren u Věžnic, třetí od vrtulí po osamělý javor v poli, a čtvrtá od javora po rozhlednu na Rosičce.

1. část: Úplně před námi v prodloužení osy panelu je malý lesíček a na jeho pravém okraji kouká za prvními velkými lesy věž kostela Panny Marie v Sirákově (4. věž, 10. obec). Za ní vidíme na obzoru dva kopce, vlevo od ní v dáli Špičák (18. kopec) jižně od Jihlavy a vpravo od ní ještě ve větší dáli a tedy ve světlejším odstínu je Javořice (19. kopec, 50 km vzdušnou čarou), se 150 m vysokým vysílačem, který lze za jasného počasí jasně rozeznat a jehož červená světla je vidět i v noci. Dále doprava vidíme více kopců a úplně vzadu za nimi vyčnívá kopec Čeřínek (20. kopec). Katastrem patří do obce Cejle ve farnosti Dolní Cerekev, která donedávna patřila k diecézi českobudějovické, protože se nachází na území Čech. Od poděšínského stožáru doleva ale blíže k nám je kopec Rudný u Jihlavy (21. kopec).

2. část: Od blízkého stožáru tyčícího se nad obcí Poděšín, kterou nevidíme, mírně doprava ale hodně daleko je Křemešník (22. kopec, 40 km). Na něm stojí poutní kostel Nejsvětější Trojice, který stále patří do českobudějovické diecéze. Před ním je Vysoký kámen u Jihlavy (23. kopec). Na obzoru, asi v polovině vzdálenosti mezi poděšínským  stožárem a vrtulemi je v dáli kopec se stožárem - Strážník u Větrného Jeníkova (24. kopec, 30 km).

3. část začíná od dvou velkých bílých vrtulí mezi Brzkovem a Věžnicemi, za tou vpravo (12 km) je na obzoru kopec se stožárem - Vysočina u Štoků (25. kopec, 19 km). Dále doprava je kopec Krásná vyhlídka (26. kopec) jižně od Humpolce a dále doprava vyšší kopec - Orlík severně od Humpolce (27. kopec, 32 km), kousek od zříceniny stejnojmenného hradu. Pak vidíme dost blízko na kopci Strážky nad Špinovem (28. kopec, 6,5 km) les jakoby useknutý na pravém okraji. Doprava od něj je kopec Vysoká u Šlapanova (29. kopec). Pak je vzadu za lesy vidět kopec, je to Melechov (30. kopec, 40km) u Světlé nad Sázavou, mírně doleva od osamělého javoru, který roste v nadmořské výšce 600 m a 80 m západně od katastrálních hranic Matějova a Rosičky, které jsou i zemskými hranicemi (zřejmě byly od jeho zasazení o kousek posunuty).

4. část začíná od tohoto javoru a už v ní toho tolik nevidíme. Přímo za stromem je vidět Duškův kopec (31. kopec), stojící jižně od Pohledu, dále se stejným směrem skrývá Havlíčkův Brod a za ním Horní Pohleď. Kousek doprava je schovaná Přibyslav - přímo od stromu je však věž městského kostela sv. Jana Křtitele dobře vidět. A to už nám pohled uzavírá rozhledna v lese na vrcholu, který se podle obce pod ním se jmenuje Rosička (32. kopec), ale katastrem však patří do Sázavy.

 

Třetí zastavení je na polní cestě směrem k Rosičce u prvního sloupu

Je zajímavé, že odsud vidíme Melechov přímo za javorem na hranicích a Duškův kopec už je úplně schovaný.

Obec Rosičku sice nevidíme, za to hned po pravé ruce máme Matějov.

Napravo od rozhledny nad Rosičkou vidíme pole a dále doprava je více lesních pásem za sebou.

Zleva to je kopec Peperek (33. kopec, 5 km) s jakýmsi zubem po své levé straně, napravo to je Tisůvka s vykotlaným zubem napravo (34. kopec, 15 km), mezi nimi je na obzoru jakoby spojuje Kamenný vrch (35. kopec) a s Tisůvkou tvoří 5. lesní pásmo od nás. To první tvoří lesík hned nad matějovskou bytovkou těsně pod námi, za polem je 2. pásmo tvořené lesem před Českou Mezí a na Hamerském kopci (36. kopec). Třetí pásmo za ním tvoří les na kopci Salvátor (37. kopec) před Pilskou nádrží, čtvrté pásmo začíná vlevo Peperkem, pod nímž napravo dole vykukují Šlakhamry (11. obec), a pokračuje lesem na Adamově kopci (38. kopec) před Polničkou. A za ním vpravo už je na obzoru Tisůvka tvořící to poslední 5. pásmo.

Přímo před sebou vidíme levý okraj Matějova a skupinu lip těsně u cesty a doprava od ní za lesem na Hamerském kopci vykukuje vršek hlavní věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (39. kopec, 5. věž, 8 km od nás). Hned za ní je celkem nízký Černý les (40. kopec) a na obzoru mírně doprava Sklenský vrch (41. kopec).

Dále doprava jsou Počítky (12. obec) a ještě více doprava ale kupodivu trochu níže Vysoké (13. obec). Nad ním jsou vidět stráně u Skleného.

Doprava a blíže k nám kouká přímo z lesů komín staré žďárské teplárny a dále doprava vyčuhuje z lesů věž farního kostela sv. Prokopa (6. věž).

Od něj pak dále doprava - stejně jako od prvního kříže u Matějova (1. obec) - vidíme žluté haly Žďasu a za nimi na obzoru kopec Tři smrky (1. kopec) severně od Vlachovic, odkud je vidět i na druhou stranu Žďárských vrchů. Dále je na obzoru Bednářův kopec (2. kopec) západně od Jiříkovic. A to už je před námi velký komín Žďasu a dva menší těsně u něj.

Pak vidíme osamělý menší komín a za ním zase lesy přímo nad Jiříkovicemi.

Dále vidíme více ulic města Žďáru (2. obec), nad nimi červenošedou výškovou budovu PKS na Brněnské ulici, za ní Dostyho les (3. kopec) na kopci nad benzinkou u staré silnice na Nové Město a za ním na obzoru stromy kolem silnic k Jiříkovicím z východní strany. Pak už vidíme silo, vlevo od něho Mělkovice (3. obec) a za nimi Harusův kopec (4. kopec).

Děkuji za možnost čerpat ze stránek https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/

Prosím o případně doplnění, opravení a upřesnění. A děkuji předem. J.P.

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

a těším se na další vzkazy a třeba i adresy

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

Srdečně Vás zdraví


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 15. zaří 2019

svátek má Jolana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU