80 let školy v Novém Veselí

23.06.2018 - naše farnosti

 

Vážení a milí, velcí a malí, zblízka i z dáli

Každý z nás do školy každý den pospíchá, aby stihl zvonění, přípravu, někdy - i když to neschvaluji - ještě honem opsat domácí úkol. Když však ze školy vycházíme - a nemyslím tím ukončení povinné školní docházky ale každý den po vyučování- jdeme v pokoji a spokojeni: děti že se něco nového dozvěděly, že něco pěkného zažily, pedagogové že se o své vědomosti podělit s dětmi, že je skutečně mohli obohatit.

Když takto vycházíme z naší novoveselské školy, uvidíme před sebou kostel a na jeho průčelí sochy. Nahoře vpravo je socha sv. Josefa Kalasánského. Žil v 16. a 17. století, je zakladatelem řádu zbožných křesťanských škol - piaristů. Nejblíže od nás působili v Litomyšli. Dožil se požehnaných 92 let, i když zažil - jak to učitelé znají - i nevděk, přímo od svých mladších kolegů, když byl odstrčen od vedení svého díla. Díky jemu se však základní školství dostalo mezi lid, přestalo být výsadou katedrál a klášterů, které své školy mívaly už dříve, kam se však žáci museli dostavit.

Přeji vám, abyste při každodenním vycházení z naší školy v pokoji a se zalíbením spočinuli pohledem na této soše, která není jen kusem kamene, ale symbolem duchovní pomoci dřívějších kolegů, kteří také poznali tíhu vychovatelského poslání. A ať vám všem Bůh žehná na přímluvu svatého Josefa Kalasánského, svatého Václava ať vás i náš národ chrání od zlého a pomáhá vám vést všechny svěřené cestou víry, naděje a lásky.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 18. února 2019

svátek má Gizela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU