Sochy a obrazy v kostele v Bohdalově

29.07.2018 - naše farnosti

Obrazy a sochy v kostele sv. Vavřince v Bohdalově

Hlavní oltář

Obrazy:

sv. Vavřinec, jáhen a mučedník, + v Římě L.P. 258, svátek 10. srpna, nad ním znak hrabat Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a tento kostel L.P. 1758 dostavěli na místě staré stavby z 13. století

Panna Maria – nad svatostánkem.

Všechny obrazy maloval Josef Ignác Havelka (1716 Ústí nad Orlicí – 1788 Brno)

Sochy:

zprava sv. Jindřich – císař římský v Německu, stavitel kostelů, (+ 1024), svátek 13.7., sv. Petr, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s klíči, sv. Pavel, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s mečem, a sv. Václav, český kníže a mučedník, + 929, svátek 28.9., zobrazen se znakem orlice a praporem (stavba kostela probíhala za farářů Jindřicha a Václava Nosků), nahoře Nejsvětější Trojice Boží: Otec-Stvořitel, Syn Boží Ježíš, který zemřel na kříži a Duch Svatý v podobě holubice, ve výklenku ve zdi vlevo sv. Terezie Ježíškova, řeholnice ve Francii ( + 1897 ), svátek 1.10.,  vpravo sv. Josef, pěstoun Pána Ježíše, žil v 1. století v Palestině, svátek 19.3., patron církve, stavbařů a tesařů a šťastné smrti

 

Levá – severovýchodní strana

Kazatelna:

Čtyři evangelisté – sv. Matouš (svátek 21.9.), sv. Marek (svátek 25.4.), sv. Lukáš (svátek 18.10.) a sv. Jan – ten však je druhý zleva (svátek 27.12.), mezi nimi tři reliéfy: zleva Uzdravení slepého, Předání klíčů a Kázání sv. Pavla

Sochy vpředu vlevo na boku:

Božské Srdce Ježíšovo, Panna Maria jak se zjevila v Lurdech ve Francii 11.2.1858 sv. Bernadetě

Oltář sv. Jáchyma

Obrazy:

sv. Jáchym, manžel sv. Anny, dědeček Pána Ježíše, dole malý obraz Svaté rodiny se sv. Annou – oba mají svátek 26.7.

 Sochy:

rodiče sv. Jana Křtitele, vlevo sv. Alžběta s novorozeným Janem v náručí, vpravo sv. Zachariáš držící v pravici tabulku, svátek obou je 5.11.

Oltář Anděla strážného

Obrazy:

Anděl Strážný a pod ním na malém obraze Panna Maria Bolestná, naproti sv. Zdislava, rodačka z Křižanova, + 1252 v severních Čechách, svátek 30.5. – je to jediný novodobý obraz v kostele

Sochy:

vpravo sv. Barbora, panna a mučednice z Malé Asie ( + 307 ), svátek 4. prosince, zobrazena s věží, kde byla vězněna, vlevo  sv. Kateřina panna a mučednice v Alexandrii ( + 307 ), svátek 25.11., zobrazena s kolem, na kterém byla umučena a

ve výklenku sv. Mikuláš, biskupa v Malé Asii ( + 397 ), svátek 6. prosince

 

Pravá – jihozápadní strana

Křtitelnice:

sousoší Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně, umučeného pro odvahu říci králi pravdu, svátek 24.6., nahoře andílkové a mezi nimi Bůh Otec,

na boku na zdi Pražské Jezulátko (asi dvouletý Ježíš)

Oltář sv. Jana Nepomuckého

Obrazy:

sv. Jan Nepomucký, český kněz a mučedník, protože se postavil za právo i proti králi ( + 1393 ), svátek 16. května a na malém obraze je sv. Apoléna, panna a mučednice v Alexandrii, (+ 249 ), svátek 9. února, zobrazená s kleštěmi, protože jí při mučení trhali zuby a proto se stala patronkou lidí trpících bolestmi zubů

Oltář sv. Kříže

Obrazy:

 sv. Kříže , protože na něm zemřel Pán Ježíš za odpuštění našich hříchů a na malém obraze je sv. Juda Tadeáš, apoštol, který byl příbuzný Pána Ježíše a proto má v roce jeho malý obraz, svátek 28. října a je vzýván jako pomocník v beznadějných příležitostech

Sochy u oltářů na pravé straně:

sv. Otýlie, řeholnice a abatyše v Alsasku, + 720, svátek 13. prosince, někdy 14. prosince, je zobrazena s knihou se dvěma zlatýma očima na svrchní desce a je vzývána jako pomocnice při nemocích očí, uprostřed je sv. Antonín Paduánský, kazatel v Padově v Itálii, + 1231, pomocník lidí, kteří něco ztratili a hledají to, svátek 13. června, sv. Apoléna s kleštěmi a zubem, jejíž osoba se tím v kostele opakuje, dva velcí andělé, ale celkem je všech andělů, andílků a andělíčků v kostele 66

 

Sochy v lodi

Vlevo při pohledu na oltář:

sv. Metoděj, patron Moravy i Evropy, starší ze slovanských apoštolů, + 885, svátek 5. července, se sv. Ludmilou, českou kněžnou, matkou a mučednicí ( + 921 ), svátek 16. září

a sv. Linhart, opat ve Francii v 6. století, svátek 6. listopadu, patron rolníků

Vpravo:

sv. Cyril mladší z obou bratří (+ 869) křtící Bořivoje

a sv. Vendelín, pastýř a poustevník v Německu v 7. století, svátek 20. října, patron pastýřů a chovatelů

Sochy u varhan

Při pohledu nahoru je vlevo sv. Šebestián (svátek 20. ledna) – výjimečně v lehkém brnění a bez šípů a vpravo sv. Mořic (svátek 22. září), oba římští vojáci a mučedníci z 3. století)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 21. zaří 2018

svátek má Matouš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU