Pohřeb 13.1.2018

13.01.2018 - naše farnosti

Pohřeb z Chroustova do Bohdalova 13.1.2018

Doma:

 dle obřadů a modlitba Otče náš za naši zemřelou, za jejího manžela Vladimíra a rodiče z obou stran.

U kříže na závěr:

Za všechny zemřelé občany a rodáky z Chroustova, za naše příbuzné a za duše v očistci:

Jménem zemřelé vás prosím, abyste jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutila, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili. 

Všichni: Odpusť jí Pán Bůh JAKO I MY JÍ ODPOUŠTÍME.. 

V kostele:

Úvodem:

Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, přátelé, vážení smuteční hosté

Naše sestra v Kristu, paní Božena Doležalová, spatřila poprvé světlo světa v Novém Veselí 29.4.1931 jako starší ze dvou dětí rodičů Bohumíra Boháčka z Chroustova a Anny rozené Jamborové z Nového Veselí. Zde byla pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi. Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám školní léta Chroustově, vyučení prodavačkou a celoživotní práci v Jednotě, kde měla na starosti obchod i hospodu. 24.9. 1953 byla na Místním národním výboře a v kostele oddána s Vladimírem Doležalem z Geršova. Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili, z těch prvních věcí připomínám narození 3 dětí. Naše sestra ovdověla v roce 1978, těsně před stříbrnou svatbou. V posledních letech se těšila z rodin svých dětí se 7 vnoučaty a 11 pravnoučaty. Umírá 4.1. doma jako první ze svých sourozenců.

I my se přidáváme k těmto vzpomínkám, ty jsou vždycky důležité a proto je potřeba si je předávat i dalším pokolením. Přidáváme i svou vděčnosti, protože děkování není nikdy dost. A rodičům, především mamince je potřeba děkovat. Proto teď začne mše svatá, oběť díkůvzdání, při níž už neděkujeme sami, ale přímo s Pánem Ježíšem. Nejprve v tichu poprosíme o odpuštění pro našeho zemřelého i pro sebe.

 Čtení z Písma:

 1. čtení č. 11 - Flp 3,20-21 Přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené.

evangelium č. 11 - Jan 6,37-40 Kdo věří v Syna, má život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

 Promluva:

Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, rodáci, přátelé, vážení smuteční hosté

Naše maminka peče ty nejlepší buchty na světě, náš tatínek spraví motorku nejrychleji ze všech. Takovému dětskému rozhodnutí se teď jen usmějeme, ale kdyby nám bylo méně jak 10 let, brali bychom to naprosto vážně a možná i ručně. Pak nás život naučil, že nikdo není dokonalý, někdy i bolestně jsme poznávali lidskou slabost a omezenost našeho těla. A postupně a pomalu to poznáváme i osobně na sobě – na svém vlastním těle. Je to přírodní zákon, hmota se mění, času neutečeš, proti věku není léku.

Na pohřbu vždy čteme z Písma svatého, především z Nového Zákona. Hlavním hrdinou je Pán Ježíš a ten to vidí jinak. Jasně to řekl, jak jsme slyšeli v evangeliu a hlavně nezůstal u slov. I když dodýchal na kříži, třetího dne vstal a s apoštoly se setkal a setkával. Později i se sv. Pavlem, který pak napsal, jak jsme také slyšeli, že on přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené, tělo po svém vzkříšení.

Odborníci na staré spisy by vám mohli vysvětlit, že to bylo napsáno v 1-. století po Kristově narození a další podrobnosti. Bylo to však napsáno i pro 21. století. Pro nás právě teď, když máme ještě v živé paměti, jak maminka slábla. I její tělo bylo nedokonalé, jako naše, i její tělo bude díky Ježíši Kristu, pro nás ukřižovanému a pro nás vzkříšenému, jednou proměněno. To jí ze srdce přejeme, na to se i my těšíme, s tím počítáme. Proto pohřeb není jen vzpomínání a děkování, i když obojí je velice důležité a nechceme to odbýt, ale pohřeb je i přání na cestu, přání i prosba, aby i naše zemřelá sestra v Kristu Božena, co nejdříve dosáhla cíle a abychom se  s ní u Boha jednou i my setkali.

Po mši svaté:    

modlitby dle obřadů 

U hrobu: 

modlitby dle obřadů, spouštění do hrobu

Církevní zpěv

Pomodleme se ještě jednou Otče náš a Zdrávas Maria za naši sestru  v Kristu, za ty, kdo odpočívají na našem hřbitově, za všechny naše příbuzné, za naše kněze, učitele a lékaře a všechny dobrodince a také za ty, kdo zahynuli ve světových válkách a za duše v očistci

Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.

Kněz:  Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:  a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

Kněz: Požehnej vás, na všech cestách tohoto světa provázej a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.  Amen.

Hudba, kondolence

Komentáře:

přidej komentář

Čerti a další příšery v průvodu sv. Mikuláše jsou

zajímaví. (6)

 

odporní. (13)

 

nepostradatelní. (9)

 

nebezpeční. (9)

 

normální. (5)

 

zbyteční. (5)

 

celkem hlasovalo 47 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. prosince 2018

svátek má Radana / Radan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU