Ohlášky pro Bohdalov

18.03.2018 - farnost Bohdalov

Mše sv. a bohoslužby ve farnostech NOVÉ VESELÍ a BOHDALOV 18. - 25. 3. 2018

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, stránky: www.poutnik-jan.cz

To vše dle listu sv. Jakuba 4,15 – Dá-li Pán Bůh

18.3. Neděle 5. postní, sv. Cyrila Jeruzalémského, Eduard 

N.VESELÍ 8:00 za rodiče Ambrožovy a bratra, rodiče Kotíkovy, jejich syna a snachu a za ochranu pro celou rodinu – první ze tří dnů duchovní obnovy s P. Sylwestrem Jurczakem z Fryšavy

BOHDALOV 10:00 za manžele Krejčovy, syna Františka a bratra Josefa Zmeškala

N.VESELÍ 14:30 křížová cesta v kostele v NV – čtou ženy   - 15.00 Bohdalov

Pondělí 19.3. - sv. Josefa – DOPORUČENÝ SVÁTEK

BOHDALOV 16:00 za …, od 15 hodin možnost svaté zpovědi a pohovoru s P. Jurczakem

N.VESELÍ 18:00 za …, od 19 hodin možnost svaté zpovědi a pohovoru s P. Jurczakem

Úterý 20.3. - sv. Archipa, Světlana

BOHDALOV 16:00 za …., od 15 hodin možnost svaté zpovědi a pohovoru s P. Jurczakem

N.VESELÍ 18:00 za …, od 19 hodin možnost svaté zpovědi a pohovoru s P. Jurczakem

Středa 21.3. - - blah. Serapiona, Radek

BOHDALOV 14:00 pohřeb Věry Laštovičkové z Bohdalova

N.VESELÍ 17:00 za … s přípravou dětí na 1. a další  svaté přijímání, předvelikonoční svátost smíření od 15.30 a po mši svaté

Čtvrtek 22. 3. - sv. Epafrodita, Leona  - rekolekce na Fryšavě

BOHDALOV 17:00 mše sv. za Otomara Klímu, dvoje rodiče a ochranu pro živé rodiny s přípravou dětí na 1. a další sv. přij. – předvelikonoční svátost smíření od 15.30 a pak po mši sv.

Květný pátek 23. 3. - sv. Turibia z Mongroveja, Ivona  - 7:40 z Bohdalova přes N. Veselí v 7.50 odjíždíme na zásvětnou pouť do Sloupu

Květná sobota 24.3. - sv. Kateřiny Švédské nebo 14 sv. pomocníků, Gabriel

Dopoledne předvelikonoční společná svátost smíření u cizích zpovědníků, od 6.30 v NV, od 9 hodin v Bohdalově

N.VESELÍ 7:30  za mládež

25.3. Neděle Květná neboli Pašijová -  ZMĚNA ČASU - Zvěstování Panně Marii  je přeloženo, sv. Dismase, Marian

N.VESELÍ 8:00 za Stanislava Chalupu, jeho rodiče, rodiče Hanusovy, rodiče Danihelovy a dva syny

BOHDALOV 10:00 za Miroslava Zikmunda, rodiče, rodiče Svobodovy a Boží pomoc a ochranu P. Marie

Odpoledne křížová cesta sami – zpovídání v Ostrově, Obyčtově a Jamách

Oznámení 18.3. - všude:

Dnes začíná týden modliteb za mládež. Zítra i v úterý pokračuje duchovní obnova vždy při večerní mši svaté. Ještě jsou volná místa pro poutníky autobusem do Sloupu teď na Květný pátek – 23.3. V sobotu pak je setkání mládeže s otcem biskupem, každému účastníkovi proplatí farnost polovinu jízdného. Bylo by pěkné, kdyby ve farním kostele měla každá obec svůj velikonoční záhonek jako už byly ty adventní věnce. V pondělí je sv. Josefa a je to doporučený svátek.

Příští neděle je Květná, mše svaté budou už podle nového času a bude žehnání ratolestí. Předvelikonoční svátost smíření bude v sobotu od rána, budou zde cizí zpovědníci. Sám budu zpovídat ve středu večer v Novém Veselí a ve čtvrtek v Bohdalově.


Dnes ve tři bude křížová cesta v kostele a po ní farní rada. Nemocné navštívím v úterý. Mše svaté budou v pondělí a úterý v 16 hodin, už ve 4 odpoledne, před  i po mši sv. bude možnost k svátosti smíření. Ve středu je ve 14 hodin pohřeb paní Věry Laštovičkové. Odpočinutí věčné dej jí, Pane, … Ve čtvrtek je mše sv. v 17 za Otomara Klímu, dvoje rodiče a ochranu pro živé rodiny s přípravou dětí na 1. sv. přijímání.  Budu zpovídat přede mši sv. i po ní. V pátek odjíždí autobus na pouť do  Sloupu v 7.40. Společná předvelikonoční svátost smíření u cizích zpovědníků bude v sobotu od 9 hodin. Příští neděli v 10 za Miroslava Zikmunda, rodiče, rodiče Svobodovy a Boží pomoc a ochranu Panny Marie.  Mše svaté tedy jsou v pondělí a v úterý v 16 hodin, ve středu ve 14  a ve čtvrtek v 17. Příští neděli v 10 ale podle nového času.

 

 

Modleme se: Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.

 Modleme se i za mládež.

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách? Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.3.2018: Když jsou v kostele v neděli dopoledne dvě mše svaté, té první říkáme ranní a té pozdější

- velká. (56)

 

- hrubá. (16)

 

- hlavní. (2)

 

- druhá. (2)

 

- pro milovníky spánku. (6)

 

- nevím, jaké dát jméno. (1)

 

celkem hlasovalo 83 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. března 2018

svátek má Radek

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU